O nás

Združenie hradu Bystrica vzniklo v roku 2008. Hlavný podiel na našom vzniku majú členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu, na čele s Ľ. Chobotom, ktorý sa už niekoľko rokov mimoriadne úspešne podieľajú na záchrane hradu Lietava. Naším cieľom je ísť v ich šľapajách na Bystrici a tým pomôcť tejto významnej kultúrnej pamiatke, ktorá po desaťročiach chátrania opäť dostáva druhú šancu.

CIELE

Chceme sa aktívne podieľať na záchrane Bystrického hradu. V prvých rokoch to bola starostlivosť o údržbu areálu a odstraňovanie náletových drevín, či vykonávanie jednoduchších murárskych prác na zabezpečenie statiky hradu. Cieľmi v ďalších rokoch je pokračovanie v zložitejších murárskych prácach a opätovné esteticko - funkčné využitie. Taktiež plánujeme organizovať odborné semináre, prezentácie a kultúrne podujatia. Tento cieľ si vyžaduje množstvo času, úsilia a financií. Aj touto cestou chceme osloviť všetkých ľudí, aby aj svojou trochou prispeli na zachovanie kultúrneho dedičstva hradu Bystrica. Stanovy

TÍM A SPONZORI

Štefan Paluš (predseda), Miroslav Tichý (podpredseda), Katka Blichárová, Roman Tichý Peter Záhora, Michal Haladej, Miroslav Halaška, Marika Zábojníková, Lukáš Gorel, Marek Turošík, Róbert Kardoš, Marcel Krabač, Ľubo Zdurienčík, Dušan Uhlík

Doteraz nás podporili tieto inštitúcie a spoločnosti

PODPORA


Každý, kto má záujem nášmu združeniu pomôcť, sa môže zapojiť. Stačí nás kontaktovať a priložiť ruku k dielu. Práce na hrade budú pokračovať ešte pár najbližších rokov.
Vyžiadajú si veľa času, spoluprácu mnohých odborníkov a dobrovoľníkov. Ak sa všetko podarí ako má, bude výsledkom snaženia odborne a esteticky zakonzervovaný hrad, slúžiaci ako príjemné výletné a na kultúrno-spoločenské akcie slúžiace miesto.
Na to, aby sa tieto vízie mohli naplniť, bude treba ešte mnoho úsilia a finančných prostriedkov. Aj touto cestou preto chceme poprosiť všetkých, ktorý majú záujem hradu pomôcť, aby svojou trochu prispeli.
Príspevok môžete zaslať na účet č. SK0511000000002625785273
Každý kto má záujem, si môže pozrieť použitie finančných prostriedkov priamo na hrade, alebo na našej stránke. Ďakujeme
Pamiatky sú tými viacramennými kotvami,ktoré spájajú jednu generáciu s druhou. (Joseph Jourbet 1754 - 1824)

© 2014 | Združenie hradu Bystrica

Vytvorené pomocou šablóny Romax z www.themesline.com